Algemene voorwaarden

Verkoopopdracht:

Onze courtage bedraagt 3 % exclusief BTW op basis van exclusiviteit, met een minimum van € 12.500,– ex BTW. Exclusiviteit betekent dat de courtage verschuldigd is op het moment van verkoop, ook wanneer de klant zelf of een andere makelaar de verkoop tot stand brengt.

Zoekopdracht:

Onze vaste kosten bedragen € 3.000 ex BTW. Deze kosten dienen vooraf te worden voldaan. Bij het tot stand komen van een koopovereenkomst na onze bemiddeling wordt voornoemd bedrag in mindering gebracht op de eindnota.

Wanneer de klant reeds een concreet object op het oog heeft en onze werkzaamheden leiden tot de aankoop van dat betreffende pand bedraagt onze commissie 2 % van de aanschafprijs vermeerderd met BTW,  met een minimum van € 10.000 ex BTW.

Wanneer wij het object selecteren en onze werkzaamheden leiden tot de aankoop  van het betreffende object bedraagt onze commissie 3 % van de aanschafprijs vermeerderd met BTW, met een minimum van € 15.000 ex BTW.

Over het onderhandelingsresultaat ( verschil vraagprijs en koopsom) wordt 15 % exclusief BTW in rekening gebracht.

Alle, door ons bedongen of verkregen kortingen terzake van de aankoop van een object, voorzover deze niet rechtstreeks aan de klant ten goede komen, in mindering gebracht op onze eindnota.